تعرفه ها

محاسبه گر کارمزد دریافتی در به بانک

کارمزد دریافتی : 0 ریال

عنوان هزینه
درگاه غیرمستقیم 1 درصد
درگاه مستقیم 1 درصد
درگاه اختصاصی 1 درصد
انتقال وجه داخلی رایگان
کارمزد تسویه حساب پایا و ساتنا رایگان
کارمزد تسویه حساب با بهکارت آنی و رایگان !
کارمزد تسویه حساب اتوماتیک 500 تومان
  • در کلیه درگاهها حداکثر سقف کارمزد خدمات در بهبانک 8 هزار تومان می باشد
  • کارمزد دریافتی قابل تغییر به مبلغ 500 تومان برای هر تراکنش در صورت درخواست کاربر می باشد
  • در صورتی که کسب و کار شما به دلیل داشتن تراکنش های زیاد کارمزدهای اعمالی برای آن زیاد است به نسبت تعداد و مقدار مبالغ تراکنش ها کارمزدها کاهش داده می شوند و حتی در مواردی به میزان صفر درصد کم خواهند شد لذا در صورتی که فکر میکنید دارای چنین کسب و کاری هستید با ما تماس بگیرید